Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

20.3.2012

Turun kaupungin linjapäätös koskien kunnallishallinnon rakenneuudistusta

Kaupungilta on pyydetty kantaa tärkeimmistä syistä, joiden takia kunta- ja palvelurakenne tulisi uudistaa. Turun kaupunki yhtyy maan hallituksen näkemykseen kuntauudistuksen tarpeellisuudesta ja haluaa painottaa seuraavia näkökulmia. 

Turun kaupunki haluaa yhdessä seudun kuntien ja valtion kanssa käynnistää selvityksen uudeksi kuntarakenteeksi Turun seudulla, jolla parhaiten kyetään vastaamaan uudistuksen tavoitteisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Tulevaisuudessa koko seutu on suurten väestökehitykseen liittyvien haasteiden edessä. Samanaikaisesti kun ympäristökuntien väestö vanhenee, keskuskaupungin väestörakenne kehittyy edelleen suuntaan, jossa erityispalveluiden tarve kasvaa.

Väestörakenteen muutokset vaikuttavat keskeisesti kuntien mahdollisuuksiin vastata peruspalveluiden järjestämisestä. Palvelutarpeen kasvusta, niukkenevista resursseista ja työvoiman saatavuuden haasteista johtuen on välttämätöntä yhdistää voimavaroja skaalaetujen saamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

Uudistuksessa syntyvien kuntien on pystyttävä kantamaan vastuu palvelutuotannosta, kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämisestä sekä kustannuksien jakautumisesta nykyistä oikeudenmukaisemmin. Ilman rakenteiden muuttamista Turun seutu jää joka vuosi jälkeen muista kasvukeskuksista.

Kaupunkiseutu on yksi ja yhtenäinen kokonaisuus

Asukkaiden ja yritysten kannalta kaupunkiseutu on tänä päivänä yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa arjen sujuvuus ja yritysten toimintaedellytykset eivät perustu kuntarajoihin. Turun fyysisesti yhteen kasvanut keskustaajama on levittäytynyt seitsemän kunnan alueelle: Turun lisäksi Kaarinaan, Lietoon, Maskuun, Naantaliin, Raisioon ja Ruskoon.

Seudullisesti yhtenäinen maankäyttö-, asunto- ja liikennepolitiikka sekä elinkeinopolitiikka vahvistavat kaupunkiseudun aluetaloudellista asemaa, edistävät hyvää palvelutarjontaa ja tuottavat ympäristön kannalta parempaa yhdyskuntaa. Tavoitteena tulee olla elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kaupunkirakenne sekä nykyistä toimivampi työssäkäyntialue.

Uudistusta tarvitaan, jotta seudun kilpailukyky ja vetovoima vahvistuvat vertailussa muihin suomalaisiin kaupunkiseutuihin. Turun seudun kaltaisten kilpailukykyisten suurten yliopistokaupunkiseutujen rooli korostuu koko kansantalouden näkökulmassa.

Hallituksen linjaukset oikeansuuntaisia

Uuden kunnan pitää pystyä panostamaan voimakkaasti elinkeino-, innovaatio- ja koulutuspolitiikan kehittämiseen sekä alueen vetovoimaa lisääviin kulttuuri-, liikunta- ja matkailuinvestointeihin ja palveluihin. Näiden merkitys kasvaa ihmisten ja yritysten tehdessä asumis- ja sijoittautumispäätöksiä

Uudistuksen tavoitteet vahvistavat kunnallista demokratiaa ja kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksia asiakkaana ja kuntalaisena. Turku painottaa hyvinvointivaltion perustana olevan kaksiportaisen (kunta-valtio) hallintomallin vahvistamista.

Kunnan rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan sekä seudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kasvattajana on merkittävä. Kuntarakenteen, kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän uudistusten tulisi ottaa tämä aiempaa vahvemmin huomioon.

Edellä todettuun perustuen Turun kaupunki tukee hallituksen kaupunkipoliittisia linjauksia ja kuntauudistusta. Pidämme uudistusta ja sen eteenpäin viemistä erittäin tarpeellisena ja merkityksellisenä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi kuntarakenneuudistuksen periaatelinjauksen asiakirjan kokouksessaan 19.3.2021 ja asia etenee valtuuston käsittelyyn 26.3. Lopullisen vastauksen valtiovarainministeriölle Turku antaa 13.4. mennessä.


Sivua viimeksi päivitetty 20.3.2012 10:41 ja sivu on julkaistu 19.3.2012 12:20

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi