Språkval

Välj språk: suomeksi på svenska in english
 

Sök

 
Avancerad sökning   Sökning av kontaktinformation

suomeksi | in English

 Textens storlek: a a a a 

Innehåll

Välfärdssektorn beklagar störningen och tackar för tålamodet

Alla telefoner inom hälsovården fungerar igen

Felet på telefonerna på hälsostationerna, munhälsovården, rådgivningarna och inom sjukhusområdet på Tallbacken har reparerats och alla telefoner fungerar normalt igen.

tulppaanit

Sjukvårdens telefonrådgivning 10023 ger vid behov närmare upplysningar

Öppettiderna inom social- och hälsoservicen sommaren 2014

Efterfrågan på social- och hälsoservice minskar på sommaren och mottagningstjänsterna koncentreras därför under semesterperioden. Kontrollera social- och hälsovårdsenheternas öppettider under sommaren.

info.jpg

Friheten att välja gäller också enheterna inom den specialiserade sjukvården

Större frihet att välja vårdplats för icke-brådskande vård

Från början av år 2014 kan patienterna välja sin hälsostation bland alla hälsovårdscentraler på det finländska fastlandet. Valet av hälsostation innefattar hälsostationens tjänster som helhet och inkluderar bl.a. hälso- och sjukvården, munhälsovården och rådgivningsbyråtjänsterna.

 

Stadssjukhuset i Åbo

Stadssjukhuset erbjuder åboborna specialsjukvård på basnivå inom många specialområden. Remiss från läkare eller hälsovårdare behövs i regel.

Stadssjukhuset i Åbo har följande enheter:

  • Polikliniken för örön-, näs- och strupsjukdomar
  • Hemsjukhuset
  • Polikliniken för barn och unga 
  • Polikliniken för ögönsjukdomar
  • Inremedicinska poliklinken
  • Inremedicinska sjukhusets bäddavdelningar
  • Endoskopienheten

Patientavgifterna

Av specialsjukvårdens klienter uppbärs, beroende på enhet, antingen poliklinik-, vårddygns- eller besöksavgift. Om avgifterna samt om annat i samband med dem (t.ex. avgiftstaket) finns mera information på hälsovårdsväsendets webbsidor om patientavgifterna. 

Patientombudsmannen

Åbo stads välfärdssektor har en patientombudsman, som ger råd åt och handleder patienterna och deras anhöriga i frågor som gäller vården och bemötandet av patienten.

Sjukhuspastorer (-pästerna)

Sjukhuspastorer erbjuder samtalshjälp och anordnar olika kyrkliga sammankomster för patienterna och de närstående. På sjukhuset finns ett s.k. tyst rum, som är avsett för rofyllda tankar och där patienterna och de närstående också kan träffas. Det tysta rummet finns i gamla kirurgiska sjukhuset första våning och är öppet vardagar kl. 8.00 - 16.00.

Socialarbetarna

Stadssjukhusets olika enheter har anställda socialarbetare, som ger råd och handleder patienterna eller de anhöriga i frågor som gäller socialskyddet och socialservicen.


suomenkielinen versio | svensk version | english version

Sidan senast uppdaterad 11.3.2014 13:43 och sidan är publicerad 16.6.2005 14:15

Andra upplyftningar

Ge respons

 

Merfunktioner

Guide till webbservicen | Sidkarta | Respons och kommunikation | Skriv ut | Media | Textversion

© 2013 Åbo stad | PB 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a | växel (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi