Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

5.2.2013

Reparations- och energiunderstöd 2013

Understöd kan sökas för följande ändamål:

Energikartläggning av bostadsaktiebolag (blankett ARA 36b)

 

  1. Behovsprövat energiunderstöd för småhus (inkomstgränser) (blankett ARA 36d)
  2. Andra energiunderstöd för vissa åtgärder (minst 3 bostäder) i flervånings- och radhus (och samfund med 1-2 bostäder) (blankett ARA 36b)
  3. Reparationsunderstöd för bostadsaktiebolag (blankett ARA 36a)
    • konditionsbedömning
    • undersökning av skicket
    • servicebok

4. Reparation på sociala grunder av bostäder för åldringar och handikappade (blankett ARA 35 + ARA 35L)

5. Reparation på sociala grunder av bostäder för frontveteraner och änkor till frontveteraner (blankett ARA 35 + ARA 35L)

6. Undanröjande av sanitära olägenheter eller reparation av fuktskador, till följd av omfattande reparationer samt det ansökande hushållets svåra ekonomiska situation (blankett ARA 35 + ARA 35L)

7. Byggande av hiss i befintliga flervåningshus eller avlägsnande av rörelsehinder (blankett ARA 36c)

Förutsättningar för att understöd ska beviljas:

- Bostadsbyggnaden eller bostaden ska användas som bostad året om.

- Åtgärderna får inte ha påbörjats förrän beslutet om understöd har fattats eller åtgärderna bedömts vara ändamålsenliga och godkänts, såvida inte den som beviljar understöd av särskilda skäl beslutar annorlunda. 

Ansökningarna om reparations- och energiunderstöd ska lämnas in senast 27.3.2013

Ansökningar för understöd för byggande av hiss i befintliga flervåningshus, avlägsnande av andra rörelsehinder och undanröjande av sanitära olägenheter kan fortlöpande lämnas in så länge som anslagen räcker.

Åbo stad beviljar också egna understöd för byggande av hiss i befintliga flervåningshus. Understödsbeloppet är 5000 €/hiss.

Ansökningar och närmare information om reparationsunderstöden: Reparationsrådgivaren, Puolalagatan 5, tfn 050-538 7071, må–to 9.00–15.45 och fr 9.00–15.00.

Ansökningsblanketter kan också skrivas ut via webbadressen www.ara.fi

 

 


Sivua viimeksi päivitetty 5.2.2013 9:49 ja sivu on julkaistu 14.2.2012 12:09

   

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi