Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

på svenska | in English

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

Turun kaupungin terveydenhuollon yksiköt liittyvät mukaan

Potilastiedon arkisto käytössä Turussa

Potilastiedon arkistosta löytyvät tiedot mm. lääkärikäynti- ja hoitojaksoista, potilaskertomusteksteistä, diagnooseista, laboratoriotutkimuksista, röntgentutkimuksien lausunnoista. Potilaat ja henkilökunta näkevät hoitotiedot ja sähköiset reseptit jatkossa yhdestä paikasta.

Kohderyhmänä 12–19-vuotiaat nuoret sekä heidän perheensä

Turku käynnistää uuden palvelun lasten ja nuorten tueksi

Uusi palvelu pyrkii ehkäisemään kestävästi lasten ja nuorten syrjäytymistä. Pääkaupunkiseudulla nuoria tehokkaasti tukenut Vamos-toiminta alkaa Turussa. Vamos-toimintaa rahoittaa kaupungin lisäksi myös perustettava Me-säätiö, jonka taustalla ovat peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitutkimus esillä

Tutkimuksen avulla osataan tukea lapsia ja nuoria ajoissa

Miten keskosena syntynyt lapsi selviää koulussa tai miten yksinäisyyttä tunteva äiti heijastaa tuntemuksiaan lapseen? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdittiin Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointitutkimusta esitelleessä tilaisuudessa.

 

Lasten ja nuorten terveyspalvelut

Ehkäisyneuvonta

leikki

 

Alle 18-vuotiaille

Lasten ja nuorten poliklinikalla nuorisogynekologi ja sairaanhoitaja opastavat alle 18-vuotiaita nuoria ehkäisyssä ja gynekologisissa kysymyksissä. Ehkäisyvastaanotolle voivat nuoret tai heidän vanhempansa ottaa suoraan yhteyttä ja varata ajan lääkärille puhelimitse. Nuorisogynekologin vastaanotto on kerran viikossa.

Alle 25-vuotiaille

Kaikki alle 25-vuotiaat turkulaiset saavat ilman lähetettä apua ehkäisy- ja seksuaaliasioihinsa ehkäisyneuvolasta. Ehkäisyneuvola palvelee myös kaikenikäisiä raskauden keskeytystä hakevia, jälkiehkäisyn tarpeessa olevia tai sterilisaatiota hakevia. Neuvolan palvelut ovat maksuttomia, varaa aika ennakkoon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvola huolehtii alle kouluikäisen lapsen kasvun, kehityksen ja terveyden seurannasta, terveystarkastuksista, terveydenhoidosta ja rokotuksista. Neuvolasta saat myös tukea ja ohjeita perheen arkeen ja hyvinvointiin sekä terveellisten elintapojen noudattamiseen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erikoissairaanhoidon palvelut lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten poliklinikka

Lasten ja nuorten poliklinikalla alle 20-vuotiaat lapset ja nuoret saavat apua mm. allergiaan ja astmaan, diabetekseen, yökastelu- ja pidätysvaivoihin, päihdeongelmiin (alle 18-vuotiaat), ehkäisy- ja gynekologisiin kysymyksiin (alle 18-vuotiaat), syömishäiriöihin sekä toistuvaan tai jatkuvaan päänsärkyyn ja migreeniin.

Poliklinikalla ottaa vastaan lastenlääkärien ja hoitajien lisäksi myös lastenkirurgi. Poliklinikalle tarvitaan lähete ja varattu aika tulee postissa kotiin. Poikkeuksena ehkäisy- ja päihdevastaanotot, joihin nuoret itse tai heidän vanhempansa voivat ottaa myös suoraan yhteyttä.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka palvelee kaikenikäisiä turkulaisia. Siellä hoidetaan ja tutkitaan tämän erikoisalan sairauksia, mm. siitepölyallergioita, tehdään korvien putkituksia sekä nielu- ja kitarisaleikkauksia. Poliklinikalle tarvitaan lähete ja varattu aika tulee postissa kotiin.

Silmätautien poliklinikka

Silmätautien poliklinikka palvelee, jos alle 8-vuotiaan lapsen näkö on heikentynyt. Lähetteen tutkimuksiin saa neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta. Poliklinikalla tehdään optikon lähetteellä myös yli 8-vuotiaiden lakisääteisiä näöntarkastuksia. Poliklinikalla hoidetaan lisäksi mm. karsastuksia, silmätulehduksia ja silmänseudun vammoja. Poliklinikalle tarvitaan lähete ja varattu aika tulee postissa kotiin.

Lastenneurologinen yksikkö

Lastenneurologisessa yksikössä tutkitaan alle 16-vuotiaita kehitysvammaisia lapsia. Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan myös neurologisia sairauksia sekä erityis- ja oppimisvaikeuksia. Siellä hoidetaan myös erityiskoulujen kouluterveydenhuolto. Poliklinikalle tarvitaan lähete ja varattu aika tulee postissa kotiin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fysioterapia 

Jos olet huolestunut lapsesi liikunnallisesta kehityksestä, keskustele asiasta neuvolassa, kouluterveydenhuollossa tai omalla terveysasemallasi. Terveydenhoitaja ja neuvolalääkäri opastavat ja kirjoittavat tarvittaessa lähetteen fysioterapeutin jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Alle kouluikäisten lasten fysioterapeutit arvioivat ja ohjaavat lapsen liikunnallista kehitystä tuki- ja liikuntaelinongelmissa. Kouluikäiset lapset ja nuoret saavat kuntoutusta oman terveysasemansa fysioterapiayksikössä, mutta erityiskoulujen oppilaita palvellaan omassa fysioterapiayksikössään. Fysioterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete, jonka saa neuvolasta kouluterveydenhuollosta tai terveysasemalta. Varatun ajan saat postissa kotiisi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasvatus- ja perheneuvonta

Mikäli kaipaat apua ja tukea lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen tai omaan vanhemmuuteesi liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä kasvatus- ja perheneuvolan asiantuntijoihin. Neuvola auttaa myös perheen sisäisissä vuorovaikutusongelmissa. Kasvatus- ja perheneuvola hoitaa osaltaan myös lakisääteistä perheasioiden sovittelua. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, voit varata itse ajan vastaanotolle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kouluterveydenhuolto

Kaikissa Turun kouluissa ja lukioissa on kouluterveydenhoitajan ja lääkärin palvelut.
Kouluterveydenhoitaja huolehtii kouluikäisen lapsen terveydestä, kasvusta ja kehityksestä.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mielenterveyspalvelut

Mikäli lapsella tai nuorella on mielenterveydellisiä ongelmia, ota ensimmäiseksi yhteyttä omalle terveysasemallesi tai päivystysaikana terveyskeskuspäivystykseen. Leikki- ja kouluikäisen lapsen ongelmissa auttavat myös lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Saat niistä ensimmäisen psykiatrisen hoitoarvion. Jos hoidontarve on ilmeinen, lapsi tai nuori ohjataan psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluihin, joko avohoitoon poliklinikalle tai tarpeen vaatiessa osastohoitoon. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikka hoitaa alle 12-vuotiaita lapsia, joilla on vakavia psyykkisiä häiriöitä tai psykiatrisia oireita, kuten masennusta, itsetuhoisuutta, koulunkäynnin laiminlyöntiä tai tarkkaavaisuushäiriöitä. Tavallisia hoitomuotoja ovat yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset Poliklinikalle tarvitset lähetteen ja varatun ajan saat postissa kotiisi.

Nuortenpsykiatrian poliklinikka

Nuorten psykiatrian poliklinikka on tarkoitettu 13–18-vuotiaille nuorille, jotka kärsivät masennuksesta, ahdistuneisuudesta, jännittyneisyydestä, unihäiriöistä tai heillä on psyykkinen kriisitilanne tai muita vakavia psykiatrisia oireita. Tavallisia hoitomuotoja ovat yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset. Poliklinikalle tarvitset lähetteen ja varatun ajan saat postissa kotiisi.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liikuntapalvelut

Kaupunki järjestää ohjattua liikuntaa yksin ja yhdessä eri yhdistysten kanssa. Se tarjoaa opastusta liikunnan aloittamiseen aina vauvauinnista lähtien. Lisätietoa liikuntapalvelukeskuksen sivuilta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puheterapia lapsille ja nuorille

Puheterapeutti auttaa, kun lapsellasi on ongelmia puheen tuottamisessa ja kommunikoinnissa. Puheterapiasta saa apua myös erilaisissa syömis- ja nielemishäiriöissä. Vastaanotolla tutkitaan häiriön laatu ja vaikeusaste, arvioidaan puheterapian tarve sekä sovitaan mahdollisesta
jatkohoidosta. Lähetteen lasten puheterapiaan tekee joko neuvola- tai koululääkäri. Saat tiedon puheterapeutin vastaanotolle varatusta ajasta kirjeitse tai puhelimitse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Päihdeongelmien ja muiden riippuvuuksien hoito

Alaikäisten nuorten kohdalla varhaiset alkoholi- ja päihdekokeilut vaarantavat nuoren terveen kehityksen. Päihteidenkäyttö on harvoin nuoren ainoa ongelma, vaan se on oire muista ongelmista esimerkiksi perheessä, koulussa tai kaveripiirissä. Varhainen puuttuminen ja nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen ovat nuorten päihdehoidossa avainasioita. Tärkeää on myös se, että koti, koulu ja muut viranomaiset tekevät yhteistyötä nuoren auttamiseksi.

Lasten ja nuorten päihdeongelmissa auttavat Lasten ja nuorten poliklinikan nuorisopoliklinikka, Nuorten selviämisasema, Nuorisoasema ja Turun kasvatus- ja perheneuvola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ravitsemusterapia lapsille ja nuorille

Käänny ravitsemusterapeutin puoleen lapsen tai nuoren ravitsemukseen, syömiseen tai
kasvuun liittyvissä kysymyksissä. Yleisiä aiheita ovat mm. erityisruokavaliota vaativat sairaudet, syömiseen liittyvät ongelmat, ravitsemuksen avulla ehkäistävissä olevien sairauksien riskitekijät ja tilanteet, joissa syöminen muuten askarruttaa, esimerkiksi kasvisruokavaliot. Ravitsemusterapeuttiin voit ottaa yhteyttä suoraan puhelimitse puhelinaikana tai varata ajan
vastaanotolle, mihin tarvitset terveydenhuollon lähetteen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Jos lapsella tai nuorella on jokapäiväistä elämää haittaava vamma tai sairaus, toimintaterapia voi auttaa arjessa selviämistä. Lasten ja nuorten toimintaterapeutit arvioivat lapsen kykyä toimia kotona ja päiväkodissa tai koulussa. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan hoito tai apuvälinepalvelu sekä tarjotaan perheelle ja hoitajille ohjausta ja neuvontaa. Lasten toimintaterapiaan pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete. Tieto varatusta ajasta lähetetään kirjeitse kotiin.

 


suomenkielinen versio | svensk version

Sivua viimeksi päivitetty 6.11.2013 8:31 ja sivu on julkaistu 4.1.2011 13:16

Muut nostot


 

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Turun kaupunki | PL 355, 20101 TURKU
Käyntios. Yliopistonkatu 27a | vaihde (02) 330 000 | turun.kaupunki@turku.fi